Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація(Архів)

Відкрите акціонерне товариство "Видавництво "Наддніпрянська правда" - 05905734

Регулярна інформація за 2002 рік
Дата розміщення:

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш звіту Переглянути
Супровідний лист до звіту Переглянути
Інформація про фінансово-господарську діяльність, що публікується емітентом у друкованих виданнях Переглянути
Основні види діяльності емітента Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Основні види діяльності емітента Переглянути
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Переглянути
Інформація про посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про юридичних осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Переглянути
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Відомості про цінні папери емітента Переглянути
Інформація про випуски акцій Переглянути
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента Переглянути
Кредити банку Переглянути
Основні фактори, що впливають на діяльність емітента Переглянути
Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції Переглянути
Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент Переглянути
Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та на зовнішніх ринках Переглянути
Опис бізнесу (текстова частина) Переглянути
БAЛAНС Переглянути
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Переглянути
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ Переглянути
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Переглянути
Примітки до річної фінансової звітності Переглянути
Звіт про обіг цінних паперів Переглянути