Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" - 05905734

Регулярна інформація за 2010 1 квартал
Кількість розміщень за звітний період: 3
Дата першого розміщення: 21.04.2010
Дата останнього розміщення: 21.04.2010

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Переглянути
Основні відомості про випущені акції Переглянути
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства Переглянути
Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності Переглянути
Звіт про стан об'єкта нерухомості Переглянути