Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" - 05905734

Регулярна інформація за 2011 2 квартал
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 22.07.2011
Дата останнього розміщення: 22.07.2011

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Переглянути
Основні відомості про випущені акції Переглянути
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства Переглянути