Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05905734
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 06.11.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися