Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05905734
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 18.03.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися