Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 05.10.2010
Дата публікації 07.10.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Видавництво "Наддніпрянська правда", 06024
Юридична адреса* Миколаївське шосе, 5-й км, м. Херсон, Україна, 73034
Керівник* Шпак Дмитро Володимирович - Директор. Тел: 0552334406
E-mail* indp@tlc.ks.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа - Ревізор Борисенко Ольга Володимирівна (паспорт МЕ 863784 13.03.2008 Деснянське РУВУ МВС України в м.Києві), володіє 0% статутного капіталу емітента. Звільнена 05.10.2010 згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №5 від 05.10.2010). Підстава - рішення загальних зборів акціонерів. Перебувала на посаді з 07.07.2009 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа - Ревізор Резавенкова Олена Петрівна (паспорт СН 896637 09.09.1998 Шевченківське РУ ГУ МВС України у м.Києві), володіє 0% статутного капіталу емітента. Є представником акціонера ДАК "Укрвидавполіграфія", що володіє 100% акцій. Призначена 05.10.2010 рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №5 від 05.10.2010) безстроково. Підстава - рішення загальних зборів акціонерів. Освіта: вища (Ніжинський державний педагогічний інститут ім.М.В.Гоголя, спеціальність «Історія», кваліфікація – магістр; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – спеціаліст). Посади, які займав протягом своєї діяльності - середня загальноосвітня школа № 61 м.Києва, вчитель історії; ДАК "Укрвидавполіграфія", інспектор з кадрів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Шпак Дмитро Володимирович