Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 02.12.2008
Дата публікації 04.12.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Видавництво "Наддніпрянська правда", 06024
Юридична адреса* Миколаївське шосе, 5-й км, м. Херсон, Україна, 73034
Керівник* Шпак Дмитро Володимирович - Директор. Тел: 0552334406
E-mail* indp@tlc.ks.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Директор Яковенко Павло Анатолійович (паспорт МО 429891 22.10.1997 Суворовським РВ УМВС України в Херсонській обл.). Володіє 0% статутного капіталу емітента. Звільнено з посади 02.12.2008 року на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 02.12.2008 р. (протокол № 3). Перебував на посаді з 01.02.2007 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Директор Шпак Дмитро Володимирович (паспорт МО 182579 30.07.1996 Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області). Володіє 0% статутного капіталу емітента. Призначено на посаду 02.12.2008 року на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 02.12.2008 р. (протокол № 3). Призначений на посаду безстроково. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності - директор, начальник комерційного відділу, начальник відділу збуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Шпак Дмитро Володимирович