Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 05905734
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 19/11/2004
Дата публікації 09/08/2006
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Видавництво "Наднiпрянська правда""
Юридична адреса* 73000, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5-й км
Керівник* Яковенко Павло Анатолiйович - В.о.голови правлiння
Контактна особа* Яковенко Павло Анатолiйович - В.о.голови правлiння. Тел: (0552) 22-54-89
E-mail* д/н
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
05905734 19/11/2004 0 Голова правлiння Тарнавська Свiтлана Насонiвна 0 звiльнено
05905734 20/11/2004 1 Голова правлiння Денисенко Микола ?ванович 0 Знов призначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.На перiод хвороби Денисенко М.I. В.о.голови правлiння Яковенко П.А.