Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 05905734
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 01/02/2007
Дата публікації 05/02/2007
Найменування емітента* ВАТ "Видавнцтво "Надднiпрянська правда"
Юридична адреса* 73000 м.Херсон Миколаївське шосе, 5 км
Керівник* Яковенко Павло Анатолiйович - В.о. голови Правлiння
Контактна особа* Яковенко Павло Анатолiйович - В.о. голови Правлiння. Тел: (0552) 33-44-06
E-mail* д/н
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
05905734 01/02/2007 0 Голова Правлiння Денисенко Микола Iванович 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.
05905734 01/02/2007 1 Директор Яковенко Павло Анатолiйович 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.
05905734 01/02/2007 1 Голова Ради Висоцький Вiктор Олександрович 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Представник акцiонера ДАК "Укрвидавполiграфiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.
05905734 01/02/2007 1 Член Ради Гiсматулiн Валерiй Вiкторович 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Представник акцiонера ДАК "Укрвидавполiграфiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.
05905734 01/02/2007 1 Член Ради Мельник Олег Володимирович 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Представник акцiонера ДАК "Укрвидавполiграфiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.
05905734 01/02/2007 1 Ревiзор Романенко Людмила Степанiвна 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.
05905734 01/02/2007 0 Голова Правлiння Денисенко Микола Iванович 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.
05905734 01/02/2007 1 Директор Яковенко Павло Анатолiйович 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.
05905734 01/02/2007 1 Голова Ради Висоцький Вiктор Олександрович 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Представник акцiонера ДАК "Укрвидавполiграфiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.
05905734 01/02/2007 1 Член Ради Гiсматулiн Валерiй Вiкторович 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Представник акцiонера ДАК "Укрвидавполiграфiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.
05905734 01/02/2007 1 Член Ради Мельник Олег Володимирович 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Представник акцiонера ДАК "Укрвидавполiграфiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.
05905734 01/02/2007 1 Ревiзор Романенко Людмила Степанiвна 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.
05905734 01/02/2007 1 Ревiзор Романенко Людмила Степанiвна 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.
05905734 01/02/2007 0 Голова Правлiння Денисенко Микола Iванович 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.
05905734 01/02/2007 1 Директор Яковенко Павло Анатолiйович 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.
05905734 01/02/2007 1 Голова Ради Висоцький Вiктор Олександрович 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Представник акцiонера ДАК "Укрвидавполiграфiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.
05905734 01/02/2007 1 Член Ради Гiсматулiн Валерiй Вiкторович 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Представник акцiонера ДАК "Укрвидавполiграфiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.
05905734 01/02/2007 1 Член Ради Мельник Олег Володимирович 0 Згiдно з рiшенням ЗЗА 01.02.2007 року, протокол №1. Представник акцiонера ДАК "Укрвидавполiграфiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. злочини не має.