Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


17.08.2006

Постанова № 123-ХЕ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Херсонське ТУ


ПОСТАНОВА № 123-ХЕ

м. Херсон

2006-08-17

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – начальник Херсонського територіального управління Лєвщанов Володимир Вікторович, розглянувши у відповідності зі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, вчинене відкритим акціонерним товариством товариства "Видавництво "Надніпрянська правда", код ЄДРПОУ 05905734, розрахунковий рахунок 26005129830301 в ХФ АБ "Брокбізнесбанк", МФО 352373, юридична адреса: Миколаївське шосе,5-й км., м. Херсон, 73000, голова правління Денисенко Микола Іванович,-

ВСТАНОВИВ:

Всупереч вимогам ст.41 Закону України “Про цінні папери і фондовий ринок” та Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами – емітентами облігацій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2000р. № 5 (у редакції рішення ДКЦПФР від 24.06.2003р. № 295) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2003р. за № 635/7956 відкрите акціонерне товариство "Видавництво "Надніпрянська правда" не надало реєструвальному органу у встановлений законодавством дводенний термін інформацію про дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, а саме: інформацію про зміну у складі посадових осіб. Відкрите акціонерне товариство "Видавництво "Надніпрянська правда" 30.06.2006р. надало реєструвальному органу регулярну інформацію за 2005рік в розділі якої "Інформація про посадових осіб" вказано головою правління Денисенко Миколу Івановича, тоді як в звіті за 2003рік в тому ж розділі, вказано голову правління Тернавську Світлану Насонівну, але особлива інформація до Херсонського територіального управління не надходила. У відповідності з ст.11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку накладає на юридичних осіб штрафи за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації у розмірі до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Обставин, що пом`якшують відповідальність емітента, немає. На підставі вищевикладеного, керуючись ст.11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 р. №448/96-ВР та п. 18.3 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.1997р. № 2 ( у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.2001р. №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001р. №243/5434,-

ПОСТАНОВИВ:

За ненадання реєструвальному органу особливої інформації про дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, а саме: про зміни у персональному складі службових осіб, накласти на юридичну особу ВАТ "Видавництво "Надніпрянська правда", (код ЄДРПОУ 05905734, розрахунковий рахунок 26005129830301 в ХФ АБ "Брокбізнесбанк", МФО 352373, юридична адреса: Миколаївське шосе,5-й км., м. Херсон, 73000, голова правління Денисенко Микола Іванович ) санкцію - штраф у розмірі _________неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( ________ грн.).