Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


05.12.2003

Постанова № 259-ХЕ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Херсонське ТУ


ПОСТАНОВА № 259-ХЕ

м. Херсон

2003-12-05

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку -начальник Херсонського територіального управління Лєвщанов Володимир Вікторович, розглянувши у відповідності зі ст. 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, вчинене відкритим акціонерним товариством "Видавництво "Наддніпрянська правда", код за ЄДРПОУ 05905734, р/рахунок 260031471 у ХОД АППБ "Аваль", МФО 352093, юридична адреса: Миколаївське шосе, 5-й км, м. Херсон, 73000,-

ВСТАНОВИВ:

Відкрите акціонерне товариство "Видавництво "Наддніпрянська правда" скоїло правопорушення, відповідальність за яке передбачено п. 3 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", а саме: всупереч вимогам ст. 24. Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" та пункту 2 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.06.2003 р. №221 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 р. за №530/7851) Про порядок інформування громадськості акціонерними товариствами та емітентами облігацій не опублікувало у встановлений законодавством термін (не пізніше дев'яти місяців року, наступного за звітним) звіт емітента за 2002 р. в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розмістило його на Web-сайті одного з інформаційних агенств. У відповідності зі ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку накладає на юридичних осіб штрафи: за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Обставини, що пом'якшують відповідальність емітента, відсутні. На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 р. №448/96-ВР та п. 18.3 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.1997 р. №2 (у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. №243/5434,-

ПОСТАНОВИВ:

За ненадання інформації (невиконання вимог ст. 24 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" щодо інформування емітентом цінних паперів громадськості про своє господарсько-фінансове становище і результати діяльності за 2002 р.), накласти на юридичну особу - відкрите акціонерне товариство "Видавництво "Наддніпрянська правда" (код за ЄДРПОУ 05905734, р/рахунок 260031471 у ХОД АППБ "Аваль", МФО 352093, юридична адреса: Миколаївське шосе, 5-й км, м. Херсон, 73000) санкцію -штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 340 грн. Стягувач - Держава. Накладений штраф сплатити протягом 15 днів до Держбюджету м. Херсона, номер рахунку 31118101800002, код ОКПО 24104230, код доходу 23030300. Банк одержувача - Управління Державного казначейства у Херсонській області, МФО 852010. Про сплату штрафу письмово повідомити Херсонське територіальне управління з наданням копії платіжного документа. Рішення може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду протягом 10 днів у встановленому порядку. Постанова набирає чинності відразу після її оголошення та підлягає пред'явленню до виконання до 05 березня 2004 р.