Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


24.03.2009

Постанова № 42-ХЕ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Херсонське ТУ


ПОСТАНОВА № 42-ХЕ

м.Херсон

2009-03-24

Я, уповноважена особа Комісії – начальник Херсонського територіального управління ДКЦПФР Лєвщанов Володимир Вікторович, розглянувши на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні відкритого акціонерного товариства “Видавництво “Наддніпрянська правда”, код ЄДРПОУ 05905734, р/р 26005129830301, ХФ АБ “Брокбізнесбанк", МФО 352372, юридична адреса: Миколаївське шосе, 5-й км, м. Херсон, 73003, голова правління Шпак Дмитро Володимирович ,-

ВСТАНОВИВ:

Відкрите акціонерне товариство "Видавництво “Наддніпрянська правда" всупереч вимогам глави 3 розділу IV Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. № 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. за № 97/13364, не подало до Херсонського територіального управління ДКЦПФР у встановлений Комісією термін (не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним роком) квартальну інформацію за ІV квартал 2008 року. В процесі розгляду справи, емітентом було надано 17.03.2009р. (вх. 257) до ХТУ ДКЦПФР зазначену інформацію. У відповідності до ст.11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - у розмірі до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Обставини, що пом`якшують відповідальність емітента, відсутні. На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” , -

ПОСТАНОВИВ:

За неподання у встановлений Комісією термін до реєструвального органу регулярної квартальної інформації за ІV квартал 2008 року, накласти на юридичну особу ВАТ "Видавництво “Наддніпрянська правда”, (код ЄДРПОУ 05905734, р/р 26005129830301, ХФ АБ “Брокбізнесбанк", МФО 352372, юридична адреса: Миколаївське шосе, 5-й км, м. Херсон, 73003, голова правління Шпак Дмитро Володимирович) - санкцію - штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн.). Стягувач -Держава. Накладений штраф сплатити протягом 15 днів до Держбюджету м. Херсона, номер рахунку 31116106700002, код ОКПО 24104230, код доходу 21081100, банк одержувача - Управління Державного казначейства у Херсонській області, МФО 852010. Про сплату штрафу протягом 5 робочих днів письмово повідомити Херсонське територіальне управління ДКЦПФР з наданням копії платіжного документа. Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку. Постанова набуває чинності відразу після її оголошення.